Конференция 15.06.2016 I Асоциация на Бизнес Клъстерите | ИНОВАТИВНИ КЛЪСТЕРИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Организирана от Асоциация на Бизнес Клъстерите ( АБК ) и ENTERPRISE EUROPE NETWORK ( EEN ),

с подкрепата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ( ИАНМСП )

и съдействието на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ( IEC )

полезна информация относно :

Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (ОПНОИР)

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК)

Рамковата програма ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС

Бронзов, Сребърен и Златен лейбъл, присъждани от Европейския Секретариат за Клъстерен Анализ (ЕСКА)

поднесена от експертите

Ventzislav-Slavkоv

Д-р инж. Венцислав Славков

Председател на УС на АБК, Председател на Клъстер „Мехатроника и Aвтоматизация“

1981 завършва ТУ – София, специализира роботика, има защитен докторат в областта на синтеза на манипулационни системи за специализирани роботи.

Работи в БАН, като научен сътрудник и директор на лаборатория. През 1989 г. създава и до момента управлява фирма Спесима ООД, която е една от учредителките на Клъстер Мехатроника и Автоматизация /КМА/.

Председател на УС и Изпълнителен директор на КМА, Председател на УС на АБК, член на УС на БСК, член на Съвета за Интелигентен Растеж към МС.

Daniela_Tchonkova-big

Даниела Чонкова

Координатор EEN, Експерт Европейски Програми и Проекти

Даниела Чонкова е магистър по стопанско управление от Университета за национално и световно стопанство в София. Тя има богат опит по европейските програми от повече от 15 години, най-вече с фокус върху Рамковите програми за научни изследвания (FP6/7), Хоризонт 2020, COSME, програма Интеррег за транс-регионално сътрудничество и др.

Даниела Чонкова е координатор на Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network) в България, която предоставя широк набор от услуги в подкрепа на малките и средни предприятия, тяхната иновационна дейност и международно сътрудничество.

Тя е член на Контролния съвет на АБК и на Клъстер Мехатроника и Aвтоматизация.

Peter-Statev

ПЕТЪР СТАТЕВ

Член на УС на АБК, Председател на Клъстер “Информационни и Комуникационни технологии”

Предприемач в сферата на ИКТ, бизнес – ангел, ментор. Съосновател и Председател на Фондация “ИКТ клъстер”. Съосновател и Председател на УС на групата компании Смартком. Зам. Председател на Европейския Институт за Стандарти в ИКТ (ETSI). Експерт към програмата Horizon 2020.

Nikolaj-Minkov

Николай Минков

Председател на КС на АБК, изп. директор на Индустриален клъстер Средногорие

Завършил е „Автоматика и телемеханика“ в МЕИ Москва, Русия. Специализирал е автоматизация и управление в процесните индустрии, проектно и управленско консултиране в Гърция и Кипър, Великобритания, Ирландия и Япония.
Работи 10 г. като научен сътрудник и преподавател в катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ на ТУ София. Участва в научно-приложни проекти със Систематикс (Хъниуел България), Топлофикация София, Химко Враца, Металхим, Балканкар и др. По-късно ръководи създаването на отдел „Концесии“ в МС, след което преминава в частния сектор и се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като Амилум България (част от американската ADM), Хайделберг (днес Титан Златна Панега) Цимент, Юнион Миниер (Аурубис България), ЕОН България и др. Член на УС на Елаците Мед и управител на енергийната компания Енергео към Геотехмин.
Николай Минков е сред инициаторите за създаване на Индустриален клъстер Средногорие. При учредяването му през 2005 – 2006 г. и отново от 2011 г. е член на УС и негов изпълнителен директор.

Rosen-Draganov

Росен Драганов

Държавен експерт, Отдел “Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма”, Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Завършил е „Интелектуална собственост“ и право в Софийския университет. Работи повече от 6 г. в Патентното ведомство на Република България, преподава към катедра „Интелектуална собственост“ и специализира във Ведомството за хармонизация на вътрешен пазар (OHIM), Ведомството за патенти и марки на Съединените американски щати (USPTO) и др. Към момента от 2011 г. е държавен експерт в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган по отминалата Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПК) и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) с експертен опит в областта на иновациите и клъстерите.”

Stefan-Uzunov

Стефан Узунов

дирекция „Икономически политики за насърчаване” към Министерство на икономиката. Ключов експерт при разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г.

Завършва висше образование по специалността „Икономическа кибернетика” в гр. Москва, Русия. Постъпва на работа в Научноизследователски институт по външна търговия, където специализира по въпросите на нейната ефективност и проучването на международните стокови пазари. Занимава се с научна работа, лектор в УНСС, ТУ София, Колеж по маркетинг и мениджмънт, София и др. От 2000 г. постъпва на работа в Министерството на икономиката, като заема длъжности експерт, началник на отдел, директор на дирекция. Работи активно по въпросите на националната конкурентоспособност и иновациите. Ключов експерт при разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г.

Thomas_Lämmer-Gamp

Томас Лемър-Гамп

Директор на Европейски секретариат за клъстерен анализ /ЕСКА/

Thomas Lämmer-Gamp is Director of the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) (www.cluster-analysis.org) and Head of Group “Global Innovation and Clusters” at VDI/VDE Innovation + Technik GmbH in Berlin, Germany (www.vdivde-it.de). He has been working with regional and economic development policy topics in Europe and overseas for more than fifteen years. Thomas has particular experience in cluster development through policy and programme intervention and management of cluster organisations. He holds a Master’s degree in political science, law and sociology from the University of Göttingen.

He started his career in 1999 at Betreuungsgesellschaft für Umweltfragen Dr. Poppe mbH where he was Deputy Head of the Euro Info Centre Kassel from 2002 – 2004. His area of work covered program advice for SME and policy advice to the European Commission. From 2003 to 2004 he was member of the Environment and Sustainable Development Working Group of the Euro Info Centre Network of the European Commission (DG Enterprise) in Brussels. Starting in January 2005 he continued his career as adviser for regional economic development programs at Rambøll Management Consulting, before he was hired by the Ministry of Economic Affairs and Labour of the German Federal State of Saxony in August 2006 where he was responsible for the development and implementation of vocational training programs to support both education and economic development policies. From October 2008 to August 2010 he served as technical advisor for international cooperation and innovation policies as well as trainer for program development at the Department of Science and Technology of the Republic of South Africa, based in Pretoria. In August 2010 he joined VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. He is member of an advisory group on SME financing for the German Federal Ministry of Economy and Energy (BMWi) and involved in the European Cluster Observatory.

Геновева Христова

Геновева Христова

Член на УС на АБК, Председател на Български Мебелен Клъстер

Genoveva Christova is an International Cluster Development Expert with rich experience in working with clusters in the Balkan region. She is one of the lead experts in clusters development in the Republic of Bulgaria. She was one of the initiators of the Bulgarian Association of Business Clusters (ABC) established in 2009. At present Genoveva is chairing the Bulgarian Furniture Cluster, as well as sits in the Managing Board of the ABC. Her Company LIGNA GROUP deals with Hotel Refurbishment and with over 20 suppliers and 28 staff she and her business partner Ms Anelia Kassabova have built up a sizeable SME in 10 years that delivers many of the benefits of a cluster’s approach.

Genoveva obtained a Masters Degree in International Economics, covering International Trade, Economics, Entrepreneurship and Strategic Management at the University of World Economy – Sofia. Since 2005, she has been actively involved in clusters development in Bulgaria. She became the first elected Chair of the first pilot cluster initiative in Bulgaria – Troyan Furniture Cluster. Since 2006, Genoveva has started her international cluster work and has been involved in clusters development projects in South-East Europe: Greece, Romania, Turkey and Serbia. Recently she has been invited to speak at a number of national and international events, promoting clustering and clusters policy. Author of numerous studies and articles about competitiveness and clusters development.

Svetomira-Kaloyanova

Светомира Апостолова-Калоянова

Заместник главен директор, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Завършила е УНСС с две специалности „Международни икономически отношения” и „Мениджмънт на малки и средни фирми”. Специализирала в областта на политиките в образованието, науката и структурните фондове.

Притежава допълнителни квалификации от:
Университет – Сеговия, Испания; University of Administration Science, Speyer – Germany – „Training of IPAEI part-time trainers”; University of Surrey – Great Britten, във Federal Academy of Public Administration – Berlin; Института по публична администрация и европейска интеграция – Maastricht – Стратегическо планиране и оценка на въздействието; в Национална агенция за УЦЖ – Копенхаген, Дания, в Hay Group, Athen – IPAEI; в European Institute of Public Administration , в Европейски институции в Барцелона, Флоренция и Лондон по въпроси на стратегическото планиране, оценка на въздействието, лидерските стилове на управление, разработването на техники за работа в екип, управление на промяната, подбор на служители в публичната администрация, емоционална интелигентност и др. Участвала е в редица национални и международни образователни и научни семинари (Bologna seminars), свързани с управление на еврофондове, модернизация на висшето образование и науката в контекста на Болонския процес – Страсбург, Белград, Берлин, Атина, Волос, Осло, Истамбул и др.

ДО ОТКРИВАНЕТО ОСТАВАТ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

програма 15 юни, 2016

СВАЛИ ПРОГРАМАТА В .PDF
registration

9:30 – 10:00

Регистрация

Интер Експо Център, зала Родопи

slavkov

10.00 – 10.15

Откриване

Венцислав Славков – Председател на УС на АБК

prof-Ivan-Dimov

Приветствие от Министерството на образованието и науката

проф. Иван Димов – Заместник министър на МОН

Liuben-Petrov

Приветствие от Министерството на икономиката

Любен Петров – Заместник министър на МИ

чака се потвърждение

Stefan-Uzunov

10.15 – 10.35

ИСИС в подкрепа на развитието на клъстерите в България

ЛЕКТОР: Стефан Узунов – дирекция „Икономически политики за насърчаване” към Министерство на икономиката. Ключов експерт при разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г.

Nikolaj-Minkov

10.35 – 11.00

Публично-частно партньорство за международна търговия и инвестиции:
Интелигентни индустриални стратегии чрез иновативни бизнес клъстери

ЛЕКТОР: Николай Минков – Председател на КС на АБК, изп. директор на Индустриален клъстер Средногорие

Svetomira-Kaloyanova-small

11:00 – 11:20

ОП НОИР – ролята на клъстерите в изграждане на центрове за върхови постижения, центрове по компетентност и регионални центрове.

ЛЕКТОР: Светомира Апостолова-Калоянова, Заместник главен директор, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, МОН

slavkov

11.20 – 11.30

Гледната точка на бизнеса

Бизнес модел на мрежа от Центрове за върхови постижения, Центрове по компетентност и Регионални центрове по ОП НОИР по приоритетно направление “Мехатроника и чисти технологии” на ИСИС

ЛЕКТОР: Венцислав Славков – Председател на УС на АБК

Thomas_Lämmer-Gamp

11.30 – 12.00

Какво представлява устойчив клъстер? Предизвикателства пред клъстерните организации в контекста на интелигентната специализация

ЛЕКТОР: Томас Лемър-Гамп – Директор на Европейския секретариат за клъстерен анализ

Модератор: Петър Статев

12:30 – 14:00 Панорамната зала на 7-ми етаж, Интер Експо Център

церемонията за връчване на Сребърен Етикет (Silver Label) на Сдружение „Индустриален Клъстер Средногорие“

КОКТЕЙЛ

Възможност да се запознаете с лектори и колеги и да намерите отговор на вълнуващите Ви въпроси.

Daniela_Tchonkova

14:00 – 14:20

Хоризонт 2020 – възможности за финансиране на иновации

ЛЕКТОР: Даниела Чонкова – Координатор EEN, Експерт Европейски Програми и Проекти

Rosen-Draganov-small

14.20 – 14.40

ОПИК – диференциран подход за подпомагане на клъстерите в България

ЛЕКТОР: Росен Драганов – Държавен експерт, Отдел “Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма”, Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Peter-Statev-small

14.40 – 15.00

Изграждане на международни мрежи за клъстерно сътрудничество

Как изграждането на МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ ЗА КЛЪСТЕРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО помага за развитие на експортния потенциал на МСП? Примери от практиката – Балканска и Черноморска мрежа на ИКТ клъстерите, Проекти по европейски програми – Danube ICT Start; ECCP – Move.

ЛЕКТОР: Петър Статев – член на УС на АБК, председател на ИКТ клъстер

Геновева Христова

15.00- 15.20

Защо клъстери в България ?

ЛЕКТОР: Геновева Христова – член на УС на АБК, председател на Български Мебелен Клъстер

15.20 – 16.00

ДИСКУСИЯ

Модератор: Геновева Христова

wine

16:00

Чаша вино

РЕГИСТРАЦИЯ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

първи

участник от клъстер

втори и следващ

участник от клъстер

Ранно записване до 08.06.2016г.

120 лв.

0 лв.

Записване след 08.06

240 лв.

0 лв.

Сумите са с включен ДДС

Регистрация за участие и заплащане на такса  в деня на събитието няма да има. Участието в конференцията става само с предварителна регистрация.

Заплащане по банков път:

АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ, IBAN: BG15UNCR70001522369598, Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BIC: UNCRBGSF, Основание за превода: Такса Участие в Конференция

За дата на регистрация се счита датата на извършване на превода.

Настаняване

Предвидили сме настаняване в хотел Бест Уестърн Хотел Експо на преференциални цени за всички желаещи гости, които ще пътуват за събитието. Хотелът се намира непосредствено до мястото за провеждане на конференцията.

Моля обърнете се към Мирослава Атанасова тел: +359 2 817 81 54 или +359 879 665 670, с референция към Национална Клъстерна Конференция на АБК.

Настаняването не е включено в таксата за участие.

Повече за хотела тук

90

УЧАСТНИКА

8

ЕКСПЕРТА

100

ПОЛЕЗНИ ИДЕИ

1000

НАЗДРАВИЦИ

ABC_Logo-slider

КОНТАКТИ

„АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ”

адрес  бул. Г.С. Раковски 108, ет. 3, офис 313
телефон  +359 879 83 04 92
имейл  office@abclusters.org
булстат  175816050
лице за контакт  Цветелина Герасимова

МЯСТО

Интер Експо Център, зала Родопи,

Адрес: булевард Цариградско шосе 147, 1784 София; Телефонен номер: (02) 9655220